Заявлені доповіді
Заявлені доповіді


Станом на 27 квітняРОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор, академік, Герой України, ректор Національного університету «Острозька академія»ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


Микола Олексійович Кириченко, член-кореспондент НАНВО України, доктор філософії
ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН УкраїниДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК ЯК ОСНОВА І ПЕРЕДУМОВА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ


Кушерець Василь Іванович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАП України, голова Всеукраїнського товариства «Знання»

Климишин Іван Антонович, доктор фізико-математичних наук, професор Прикарпатського національного університету ім.Василя Стефаника

Григорчак Орест Іванович, кандидат фізико-математичних наук, викладач Львівського національного університету ім.Івана ФранкаАКТУАЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ В ЕПОХУ ПОСТПРАВДИ


 Євтодюк Антоніна Володимирівна, кандидат філософських наук. доцент, психологЦІЛІСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ І ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ


Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького педагогічного університету ім.Івана ФранкаДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ – НАСКРІЗНА ТЕМА ЗАРУБІЖНОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Васянович Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльностіПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ І ОСОБЛИВОСТІ УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ


Матласевич Оксана Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафери психології і педагогіки Національного університету «острозька академія»ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ І РЕЛІГІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСВІТНІХ СИСТЕМАХ КРАЇН СВІТУ


Морган Елайджа, доктор теології і економіки, Швейцарія

SPIRITUAL, MORAL AND RELIGIOUS VALUES IN EDUCATIONAL SYSTEMS OF DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD (China, India, USA, Russia, Canada, Mexico, Great Britain, Germany, Switzerland, France, Poland, Israel, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Egypt etc/)ДУХОВНО МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ


Жуковський Анатолій Петрович, голова громадської організації «Інститут української національної ідеїКОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ


Віктор Бедь, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор,ректор Карпатського університету імені Августина Волошина, єпископ Мукачівський і Карпатський Православної Церкви України

Шульга Віталій Миколайович,
голова громадської організації педагогів-християн СОЦІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ


Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент Національного університету «Острозька академія»ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ


Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія»ОСОБЛИВОСТІ І ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ


Самолюк Ганна Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методист основ християнської етики Заводської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської областіДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професорАКТУАЛЬНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Огирко Олег Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доктор філософії національного університету ветеринарної медицини та біотехнологійРОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ І МОЛОДІ


Тимощук Василь Олексійович, голова Рівненської районної ради, вчитель-методист, відмінник освіти УкраїниПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА КУРСІВ ДУХОВНО- МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ


Жабляк Марія Дмитрівна, доктор теологічних наук, доцент, директор науково-дослідного інституту хорового співу Карпатського університету ім. Августина Волошина та Української богословської академії, методист кабінету координаційно-методичної діяльності Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освітиВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Cіданіч Ірина Леонідівна, завідувач професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наукСТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ВИКЛАДАННЯ КУРСІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ


Решетніков Юрій Євгенович, кандидат філософських наук, заступник голови громадської ради при МОН України по співпраці з церквами та релігійними організаціямиВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ – ПРОДОВЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ


Сухарєва Світлана Володимирівна, доктор філологічних наук, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки, мама учнів 6 і 8 класів Луцької гімназії 21 імені Михайла Кравчука.ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


Стецик Тетяна Андріївна, директор Колодинського ліцею Корнинської сільської ради Рівненького району Рівненської області

Молдован Наталія Анатоліївна, директор
 Бочковецького НВК 
І-ІІ ступенів Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області Топорівська ТГ.ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 


Рибалка Людмила Дмитрівна, методист відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
ПРЕДМЕТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ – ПУТІВКА У САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ


Кирилюк Світлана Петрівна, студентка бакалаврату Національного університету «Острозька академія» 
©2021 Всеукраїнський форум «Освіта, базована на цінностях»