Концепція форуму

Форум — платформа для спілкування, обміну досвідом та об’єднання освітян, представників батьківської спільноти, релігійних і громадських організацій, а також представників органів влади й органів місцевого самоврядування

Актуальність:

Ми живемо в період серйозних викликів, які загрожують життєдіяльності особистості, національній безпеці, незалежності й майбутньому нашої держави. Причиною такої ситуації є нехтування фундаментальними духовними законами, законами природи, суспільного життя і суспільної діяльності.

Для розв’язання протиріч і складностей сьогодення потрібні нетрадиційні, дієві, фундаментальні рішення.

Ефективним рішенням вбачається рішуче повернення до духовно-моральних цінностей, які продемонстрували свою високу ефективність у вітчизняному і міжнародному досвіді.

Місцем змін має стати передусім освіта. Декларована реформа вітчизняньої освіти приносить незначні та епізодичні зміни, в ній не вистачає духовно-світоглядного компонента, наскрізної національно-духовної ідеї.

Розв’язання завдань і протиріч має здійснити колективний вітчизняний розум — науковці, представники релігійної спільноти, педагоги, батьки, представники державних інституцій, громадських організацій, депутати, усі зацікавлені у розвитку
українського суспільства на засадах традиційних духовних і моральних цінностей.

Мета Форуму:

 • інтеграція духовних і моральних цінностей в освіту;
 • формування ідеалу виховання особистості та його практичного впровадження;
 • сприяння формуванню цілісного світогляду дитини.

Завдання Форуму:

 • базуючись на результатах фундаментальних наукових досліджень, розкрити роль духовно-морального виховання як відповіді на виклики, що стоять нині перед українським суспільством;
 • здійснити аналіз стану, досвіду, викликів, проблем духовно-морального виховання, визначить завдання подальшого впровадження духовно морального виховання у вітчизняній системі

Співорганізатори Форуму:

 • Міністерство освіти і науки України (за згодою);
 • Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (за згодою); 
 • Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями про Міністерстві освіти і науки України;
 • Благодійний фонд “Живи, Україно!”;
 • Громадська спілка “Всеукраїнський Собор”;
 • Міжфракційне дпутатне об’єднання “Цінності. Гідність. Родина”;
 • Асоціація педагогів з предметів духовно-морального спрямування;
 • Асоціація педагогів з предметівдуховно-морального спрямування;
 • Національний університет “Острозька академія”;
 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (за згодою);
 • Університет менеджменту освіти НАПН України (за згодою);
 • Всеукраїнський благодійний фонд “Східноєвропейська гуманітарна місія”;
 • Всеукраїнський благодійний фонд “Сім’я” (за згодою).

Організаційний комітет:

Рогова В. Б. (за згодою), Кириченко М. О. (за згодою), Марущенко В. С., Бербека В. В., Унгурян П. Я., Юраш С. А. (за згодою), Жуковський В. М., Сіданіч І. Л., Буковинський А. Й. (за згодою), Новікова Д. П., Решетніков Ю. Є.

Місце проведення Форуму: онлайн, через мережу Інтернет

Дата і час проведення Форуму: 5 травня 2021 р., 09.00 — 18.00

До участі у Форумі запрошуються:

 • педагоги з предметів духовно-морального спрямування;
 • представники Міністерства освіти і науки України;
 • члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій;
 • члени Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України;
 • народні депутати України;
 • Уповноважений президента України з прав дитини;
 • представники департаментів (управлінь) освіти обласних, Київської міської держадміністрації;
 • міські голови, представники органів місцевого сомоврядування;
 • керівники закладів освіти
 • представники місцевих міжконфесійних засад;
 • експерти з державної політики у сфері освіти;
 • керівники приватних закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • представники вищих педагогічних закладів освіти, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти;
 • автори програм і підручників з предметів духовно-морального спрямування;
 • педагоги позашкільного виховання (представники центрів, гуртків, фондів, таборів тощо);
 • психологи;
 • представники органів батьківського самоврядування у закладах освіти;
 • представники просімейних громадських організацій, благодійних організацій;
 • пердставники засобів масової інформації;
 • зарубіжні фахівці в галузі духовно-морального виховання.

Спікерами Форуму виступатимуть експерти з питань інтеграції моральних і духовних цінностей у зміст освіти, управління у сфері освіти, здійснення позакласної та позашкільної роботи у контексті формування моральної особистості.

Важливою складовою Форуму мають стати виступи освітян-практиків про їхній педагогічний досвід, що надихали б вчителів діяти та впливати на формування належної духовно-моральної атмосфери у закладах освіти, колективах колег, в учнівському та батьківському середовищах.

Форма участі: участь через мережу Інтеренет.

Етапи підготовки та проведення Форуму:

1) напрацювання концептуальних та організаційних засад Форуму;

2) направлення запрошень щодо участі у Форумі;

3) проведення місцевих (обласних) заходів (слухань) щодо стану викладання предметів духовно-морального спрямування з метою формування складу обласних делегацій, напрацювання пропозицій до підсумкового документу Форуму; делегування учаснику Форуму;

4) проведення Форуму;

5) опрацювання та оприлюднення підсумкових документів Форуму; розробка механізму реалізації напрацьоваих та прийнятих рішень.

Порядок проведення Форуму:

09:00 – 10:00 — реєстрація учасників

09:00 – 10:00 — відкрита педагогічна ярмарка, виставка досягнень з предметів духовно-морального спрямування (виставка навчальної літератури, фотографій, малюнків дітей тощо), виступи дитячих колективів

10:00 — початок Форуму

10:00 – 10:40 — відкриття Форуму. Виконання Державного Гімну України та Духовного Гімну України

Вітальні виступи:

Міністерство освіти та науки України

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій;

Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України;

Благодійний фонд “Живи, Україно!”;

Міжфракційне депутатське об’єднання “Цінності. Гідність. Родина”;

Комітет Верховної Ради України з питань науки; освіти та інновацій (за наявності);

Уповноважений Президента України з прав дитини;

Громадська спілка “всеукраїнський Собор”.

 

10:40 – 13:00 — перше пленарне засідання. Виступи учасників (10-14 виступів)

13:00 – 14:00 — обід.

14:00 – 15:45 — секційні засідання:

 • Духовно-моральне виховання у закладах дошкільної освіти
 • Духовно-моральне виховання у закладах загальної середньої освіти
 • Духовно-моральне виховання у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
 • Програмне та навчально-методичне забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування
 • Інтеграція духовних цінностей у навчальні дисципліни
 • Позакласна і позашкільна робота духовно-морального спрямування

15:45 – 16:00 — перерва

16:00 – 18:00 — Друге пленарне засідання. II Всеукраїнський з’їзд педагогів із предметів духовно-морального спрямування

Виступи представників секцій. Звіт голови Всеукраїнської ради з питань виконання ухвал I Всеукраїнського з’їзду педагогів із предметів духовно-морального спрямування (В. М. Жуковський). Підведення підсумків. Ухвалення підсумкового документу.  Механізми реалізації рішень з’їзду.